ZKD

ZKD


ZKD


Casemanagers Dementie werken voor verschillende VVT-organisaties en hebben veelal alleen toegang tot de cliëntendossiers van hun eigen organisatie. Er is behoefte om cliëntendossiers met elkaar te delen, over de grenzen van VVT-organisaties heen. Om bijvoorbeeld een collega die voor een andere VVT-organisatie werkt toegang te geven tot een cliëntendossier. Bijvoorbeeld in geval van vervanging door ziekte of verlof. Daarnaast wil een organisatie weten wat de caseload per casemanager is, hoeveel tijd per cliënt wordt besteed, wat de wachttijd van de cliënt is (tijd tussen aanmelding en toewijzing aan de casemanager), etc. Dit geeft de organisatie zelf inzichten en maakt het tevens mogelijk om een overzicht te genereren dat aan de driemaandelijkse rapportage-eisen van de NZa voldoet.

De ZKD-applicatie is een softwareapplicatie is zo ontworpen dat het generiek gebruikt kan worden. Het is ontstaan vanuit de behoefte aan verdiepende informatie over casemanagement (fte’s, wachtlijsten, treeknorm, caseload, etc.), samen te kunnen werken in cliëntendossiers en om trends te signaleren en hierop in te kunnen spelen. Een casemanager kan binnen de ZKD-applicatie dossiers inzien en bewerken. Management rapportages met relevante sturingsinformatie en trends kunnen ad hoc of op maandelijkse basis gegenereerd worden.

ADRES

Braamgaarde 41

3436GM

Nieuwegein

06 23840269

TEN BRUGGENCATE DEVELOPMENT

Privacy statement

KVK 71225145

BTW NL001999057B23

IBAN NL97 KNAB 0257261753

© 2024 tenbruggencatedevelopment